Friction

ISSN 2223-7690(Print)  ISSN 2223-7704(Online) CN 10-1237/TH (Print)

Current Issue

Volume 8 No. 1
05 February 2020

Zhongmin JIN, Yonggang MENG, Yuanzhong HU, Jianbin LUO

2020, 8(1): 1-3.   doi:10.1007/s40544-020-0360-9
Abstract ( 112 HTML ( 8   PDF(1824KB) ( 83 )   Save

Feng HE, Guoxin XIE, Jianbin LUO

2020, 8(1): 4-28.   doi:10.1007/s40544-019-0356-5
Abstract ( 57 HTML ( 8   PDF(4584KB) ( 49 )   Save

Hongmei YANG, Jiusheng LI, Xiangqiong ZENG

2020, 8(1): 29-46.   doi:10.1007/s40544-018-0235-5
Abstract ( 65 HTML ( 6   PDF(5759KB) ( 65 )   Save

Gangqiang ZHANG, Ganlin ZHENG, Tianhui REN, Xiangqiong ZENG, Emile van der HEIDE

2020, 8(1): 58-69.   doi:10.1007/s40544-018-0242-6
Abstract ( 28 HTML ( 2   PDF(2867KB) ( 10 )   Save

Chitta Sai SANDEEP, Kostas SENETAKIS

2020, 8(1): 70-82.   doi:10.1007/s40544-018-0243-5
Abstract ( 23 HTML ( 0   PDF(2437KB) ( 13 )   Save

Wei WANG, Yongyong HE, Jun ZHAO, Junyuan MAO, Yutong HU, Jianbin LUO

2020, 8(1): 83-94.   doi:10.1007/s40544-018-0247-1
Abstract ( 43 HTML ( 0   PDF(3510KB) ( 47 )   Save

Lei WEI, Haitao DUAN, Dan JIA, Yongliang JIN, Song CHEN, Lian LIU, Jianfang LIU, Xianming SUN, Jian LI

2020, 8(1): 95-106.   doi:10.1007/s40544-018-0248-0
Abstract ( 10 HTML ( 2   PDF(2185KB) ( 8 )   Save

Osman ALTAY, Turan GURGENC, Mustafa ULAS, Cihan ÖZEL

2020, 8(1): 107-114.   doi:10.1007/s40544-018-0249-z
Abstract ( 19 HTML ( 2   PDF(1612KB) ( 21 )   Save

Yiming HAN, Jing WANG, Shanshan WANG, Qian ZOU, Gary BARBER

2020, 8(1): 115-135.   doi:10.1007/s40544-018-0250-6
Abstract ( 7 HTML ( 0   PDF(12989KB) ( 13 )   Save

Akbar JAFARI, Reza ABBASI HATTANI

2020, 8(1): 136-150.   doi:10.1007/s40544-018-0252-4
Abstract ( 8 HTML ( 0   PDF(2274KB) ( 14 )   Save

Anand Singh RATHAUR, Jitendra K. KATIYAR, Vinay Kumar PATEL

2020, 8(1): 151-163.   doi:10.1007/s40544-019-0257-7
Abstract ( 16 HTML ( 0   PDF(2775KB) ( 13 )   Save

Balasubramaniam VENGUDUSAMY, Claus ENEKES, Reiner SPALLEK

2020, 8(1): 164-181.   doi:10.1007/s40544-019-0267-5
Abstract ( 24 HTML ( 1   PDF(3905KB) ( 16 )   Save

Zhiqiang TU, Enzhu HU, Bangbang WANG, Karl D DAVID, Philipp SEEGER, Martin MONEKE, Ralph STENGLER, Kunhong HU, Xianguo HU

2020, 8(1): 182-197.   doi:10.1007/s40544-019-0272-8
Abstract ( 13 HTML ( 0   PDF(6119KB) ( 13 )   Save

Azmi ERDOĞAN, Mustafa Sabri GÖK, Sakin ZEYTIN

2020, 8(1): 198-207.   doi:10.1007/s40544-019-0278-2
Abstract ( 9 HTML ( 1   PDF(4421KB) ( 20 )   Save

Zhe HE, Jianyong LI, Yueming LIU, Jiwang YAN

2020, 8(1): 208-220.   doi:10.1007/s40544-019-0281-7
Abstract ( 14 HTML ( 1   PDF(2507KB) ( 13 )   Save
Featured Articles
Most Read Articles