Friction

ISSN 2223-7690(Print)  ISSN 2223-7704(Online) CN 10-1237/TH (Print)

Just Accepted

Current Issue

Volume 9 No. 3
05 June 2021

Yilong REN,Lin ZHANG,Guoxin XIE,Zhanbo LI,Hao CHEN,Hanjun GONG,Wenhu XU,Dan GUO,Jianbin LUO

2021, 9(3): 429-470.   doi:10.1007/s40544-020-0446-4
Abstract ( 182 HTML ( 17   PDF(4925KB) ( 200 )   Save

Zuobing WU

2021, 9(3): 471-487.   doi:10.1007/s40544-019-0349-4
Abstract ( 118 HTML ( 8   PDF(2588KB) ( 139 )   Save

Xiaojing CI,Wenjie ZHAO,Jun LUO,Yangmin WU,Tianhao GE,Qunji XUE,Xiulei GAO,Zhiwen FANG

2021, 9(3): 488-501.   doi:10.1007/s40544-019-0350-y
Abstract ( 68 HTML ( 9   PDF(3886KB) ( 59 )   Save

Shaowei LI,Pengpeng BAI,Yuanzhe LI,Noshir S. PESIKA,Yonggang MENG,Liran MA,Yu TIAN

2021, 9(3): 513-523.   doi:10.1007/s40544-019-0354-7
Abstract ( 48 HTML ( 0   PDF(1660KB) ( 35 )   Save

Hailong LIU,Yajing HUANG,Yaozhu WANG,Xiaomin ZHAO,Danqing CHEN,Guohua CHEN

2021, 9(3): 524-537.   doi:10.1007/s40544-019-0357-4
Abstract ( 59 HTML ( 6   PDF(4231KB) ( 48 )   Save

Guoda YU,Huaiju LIU,Ken MAO,Caichao ZHU,Zehua LU

2021, 9(3): 538-550.   doi:10.1007/s40544-020-0362-7
Abstract ( 45 HTML ( 1   PDF(5865KB) ( 36 )   Save

Chaobao WANG,Xiuqin BAI,Conglin DONG,Zhiwei GUO,Chengqing YUAN,Anne NEVILLE

2021, 9(3): 551-568.   doi:10.1007/s40544-020-0404-1
Abstract ( 47 HTML ( 3   PDF(3686KB) ( 34 )   Save

Vipin SHARMA,Ujjwal PRAKASH,B. Venkata MANOJ KUMAR

2021, 9(3): 569-582.   doi:10.1007/s40544-020-0409-9
Abstract ( 41 HTML ( 6   PDF(7534KB) ( 31 )   Save

Florian KÖNIG,Christopher SOUS,Georg JACOBS

2021, 9(3): 583-597.   doi:10.1007/s40544-020-0417-9
Abstract ( 53 HTML ( 0   PDF(3200KB) ( 53 )   Save

Xudong WANG,Hirotsuna SATO,Koshi ADACHI

2021, 9(3): 598-611.   doi:10.1007/s40544-020-0423-y
Abstract ( 39 HTML ( 3   PDF(3323KB) ( 26 )   Save

Siti Hartini HAMDAN,Chiew Tin LEE,Mei Bao LEE,William Woei Fong CHONG,Cheng Tung CHONG,Suhaila Mohd SANIP

2021, 9(3): 612-626.   doi:10.1007/s40544-020-0428-4
Abstract ( 37 HTML ( 2   PDF(3181KB) ( 19 )   Save

Changning BAI,Zhenbin GONG,Lulu AN,Li QIANG,Junyan ZHANG,Georgy YUSHKOV,Alexey NIKOLAEV,Maxim SHANDRIKOV,Bin ZHANG

2021, 9(3): 627-641.   doi:10.1007/s40544-020-0436-6
Abstract ( 60 HTML ( 5   PDF(4481KB) ( 38 )   Save

Zhinan ZHANG,Nian YIN,Shi CHEN,Chengliang LIU

2021, 9(3): 642-655.   doi:10.1007/s40544-020-0457-3
Abstract ( 43 HTML ( 1   PDF(2666KB) ( 30 )   Save
Featured Articles
Most Read Articles